Itzuli

Igo zure fitxa

Denbora gutxi beharko duzu aldaketa handi bat laguntzeko.
Mapa hau handitzen jarraituko dugu.

Gure lurraldeko praktika eta tokiko tradizioetan emakumeen parte-hartzearen inguruan lan egiten duzuenen esperientzia gehiago ezagutu nahi ditugu. Minutu batzuk hartu eta fitxa hau betetzeko eskatu nahi dizuegu. Nahiago dugu letra xehez idatzita egotea, ez bada edozein arrazoirengatik edukiren bat nabarmendu nahi duzuela.

Zure fitxa jasoko dugu, eta aztertu ondoren, bidali diguzun informazioa argitaratuko dugu. Web-orri honen helburuarekin zerikusia duten eduki guztiak argitaratuko dira, hau da, kultur praktika eta tokiko tradizioetan emakumeen parte-hartze berdintasuna sustatzen duten esperientziak biltzeko xedearekin lotutakoak. Ez dira onartuko inolako iruzkin iraingarririk; bereziki, iruzkin matxistak, sexista edo homofoboak.

Eremu bat gehitu +
-
Google Maps
Eremu bat gehitu +